قابلیت همگام سازی با هر شرکت دیگر

با توجه به استفاده سازمان ها از سخت افزار ها و نرم افزار های شرکت های مختلف، امکان برقراری ارتباط و sync شدن بین محصولات شرکت ها و ایجاد حق انتخاب ، مقایسه و بهره گیری از بهترین محصولات دلخواه برای کارفرایان محترم از اهمیت بالایی برخوردار است . با توجه به این مطلب شرکت تسنیم این امکان را فراهم داشته تا کارفرمایان محترم از طریق یک syncronizer نرم افزار ها و سخت افزار های شرکت های مختلف را به یکدیگر sync نمایند

استفاده از سيستم هاي گوناگون در سازمان ها به صورت جزيره وار سبب از بين رفتن منابع, افزايش نياز به نيروي انساني و پيچيدگي در امر مديريت مي گردد. از اين رو بهره گيري از سيستم هاي با قابليت تعامل و تمرکز در امر مديريت امري بديهي به نظر مي رسد. از اين رو در سامانه جديد سعي بر آن بوده است تا تمامي سيستم هاي مورد نياز براي امر تردد به صورت يکپارچه و در قالب يک نرم افزار تهيه گردد.

در طراحي سامانه جديد امکان برقراري ارتباط با ساير سيستم هاي موجود در نظر گرفته شده است. براي مثال مي توان ورودي هاي مورد نياز سيستم امور مالي را که پيشتر به صورت دستي از خروجي گزارشات سامانه حضور و غياب ثبت مي شد, را به صورت خودکار از اين سامانه دريافت نمود.

در ادامه طرح قصد بر آن است تا ساير سيستم هاي ايمني و امنيتي سازمان مانند دوربين هاي مداربسته, سيستم اعلام حريق, سيستم کنترل تردد و ... را با اين سيستم يکپارچه نمود. از مزاياي اين امر مي توان به افزايش بهره وري هر کدام از سيستم ها در زمان برقراري تعامل با ساير سيستم ها اشاره نمود.