تحقیق و توسعه

گروه تحقيق و توسعه اين شرکت در سال 1383 شروع به تحقيق در خصوص سامانه‌های يکپارچه نظارت و کنترل (BMS) نمود و در سال 1384 موفق به ساخت اولين نمونه کاملا بومی‌BMS گرديد.