پشتیبانی نرم افزار

در سازمان ها و ادارات و یا هرگونه محیط های مشتری نرم افزاری می تواند کاربری و دوام داشته باشد که شرکت فروشنده نرم افزار بتواند پشتیبانی و خدمات به روز را به منظور حفظ کارائی سیستم ها ارایه دهد به تعبیری با مشتری ارتباط قوی تری برقرار نماید.

در مورد محصولات نرم افزاری ارائه خدمات پشتیبانی دارای اهمیت بیشتری می باشد زیرا با توجه به سرعت فزاینده تکنولوژی در حال حاضر نرم افزارها بدون پشتیبانی ارزش و کارایی خود را به سرعت از دست می دهند.

حال بر اساس تعهد و خط مشی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات تسنیم که مشتری را شریک تجاری خود قلمداد می کند، ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی، بر اساس شامل موارد زیر می باشد:

  • پشتیبانی نرم افزار و رفع اشکالات بوجود آمده جهت بهره برداری مطلوب بصورت حضوری، تلفنی و اینترنت
  • انجام تدابیر ضروری به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات و ذخیره سازی مطمئن آنها
  • ارایه آخرین ویرایش های نرم افزار که توسط تیم فنی طراحی و پیاده سازی می گردد و نصب و راه اندازی این ویرایش ها برروی کامپیوترهای مشتریان
  • انجام عملیات تکمیلی و ارتقاء نرم افزار به منظور پاسخگوئی به نیازهای جدید مشتریان