ارباب رجوع

ماژول ارباب رجوع و میهمان تسنیم

1- میهمانان هماهنگ شده – پیمانکاران و تردد دوره ای

 

 • ثبت درخواست حضور میهمان در سامانه از طریق پرتال کارکنان دارای دسترسی لازم
 • اجرای گردش کار قابل سفارشی سازیجهت تایید صلاحیت ورود ارباب رجوع
 • تعیین حضور ارباب رجوع با خودرو
 • تعیین مراجعین VIP و نمایش آن به صورت ویژه
 • نمایش میهمانان هماهنگ شده به انتظامات در زمان مورد انتظار مراجعه
 • صدور مجوز تردد بر اساس کارت و یا بارکد به صورت دوره ای برای میهمان و یا پیمانکار
 • تعیین محل دسترسی در مراجعات دوره ای
 • نمایش فهرست ارباب رجوع های مورد انتظار در روز های پیش رو
 • نمایش فهرست مراجعین داخل سازمان در هر لحظه
 • تفکیک دسترسی به سوابق تردد ارباب رجوع با توجه به گروه های پرسنلی و تفویض اختیارات آن
 • نمایش آنلاین تردد مراجعین به پرسنل دارای دسترسی
 • نمایش آنی تردد های ارباب رجوع بر روی نقشه

2- میهمانان هماهنگ نشده

 

 • تشکيل بانک اطلاعات مراجعين در اولين مراجعه ايشان
 • دريافت و نگه‌داري عکس فرد در زمان مراجعه توسط webcam
 • تسریع در ثبت اطلاعات با جستجو در اطلاعات ارباب رجوع های دارای سوابق مراجعه بر اساس بارکد کارت ملی و بازیابی اطلاعات هویتی ایشان
 • پشتيباني از انواع دستگاه‌هاي بارکدخوان جهت جستجو و ثبت سريع اطلاعات
 • تشخيص صحت کد ملي بر اساس فرمول ثبت احوال و نمايش وضعيت آن به اپراتور
 • صدور کارت و یا بارکد تردد توسط انتظامات برای ارباب رجوع
 • چاپ برگه ملاقات برای ارباب رجوع با ذکر محل استقرار پرسنل در آن
 • امکان يک ورود و يک خروج توسط ارباب رجوع با کارت یا بارکد صادر شده در همان روز
 • محدود سازی مجوز دسترسي ارباب رجوع از طريق گيت ها با توجه به محل استقرار پرسنل مورد مراجعه
 • ثبت ورود اولیه میهمان در زمان صدور برگه و ثبت آخرین خروج ایشان در زمان عودت برگه با استفاده از بارکد چاپ شده بر روی برگه ملاقات
 • نمايش آني تصوير, محل تردد و نوع تردد ارباب رجوع در نرم افزار به تمامي کاربران داراي دسترسي مجاز
 • تعيين فهرست سياه (BlackList) جهت جلوگيری و يا دريافت هشدار در زمان حضور افراد خاص
 • گزارش گیری از سوابق تردد بر اساس ارباب رجوع، ملاقات شونده، محل تردد،....