رستوران

مدیریت وعده های غذایی پرسنل و داشتن آمار از تعداد غذاهای در خواستی روز برای تهیه مواد اولیه و پخت غذا و همچنین اطلاع دقیق از هزینه و اعتبار پرسنل امر مهمی میباشد.

اتوماسیون رستوران تسنیم این امکان را فراهم داشته که از طریق مدیریت بر بخش رستوران سازمان بر توزیع هرچه بهتر وعده های غذایی و جلوگیری از اصراف کمک به این امر داشته باشد

چند مورد از مزایای استفاده از اتوماسیون تغذیه :

  • داشتن آمار از تعداد درخواست های رزرو غذا و پخت به تعداد
  • حذف هزینه ژتون
  • سهولت در پرداخت پول
  • سهولت در رزرو غذا
  • سهولت در دریافت غذا
  • جلوگیری از صف های طولانی
  • رزرو و پرداخت از طریق شبکه local و internet
  • و ...