شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات تسنیم

  • شنبه الی چهارشنبه (9:00 - 16:30)

    پنجشنبه (9:00 - 12:30)

  • پست الکترونیکی

    info@tict.ir
  • شماره تماس

    41064000 - 21(98+)

نقشه و مانیتورینگ

حضور در نمایشگاه پلیسی، ایمنی و امنیتی 2019

شرکت در نمایشگاه الکامپ آذر 1397

حضور در نمایشگاه پلیسی، ایمنی و امنیتی

حضور در نمایشگاه پلیسی، ایمنی و امنیتی 2017

حضور در نمایشگاه پلیسی، ایمنی و امنیتی 2018

سومین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات، ارتباطات امنیت و حراست صنعت نفت گاز و پتروشیمی

X