خودرو
 • بیش از 98% دقت در فرآیند شناسایی پلاک
 • شناسایی انواع پلاک های عادی، دولتی، تاکسی، پلیس، سیاسی، معلولین، نظامی
 • شناسایی اولیه پلاک با بیش از 85 درصد دقت در کمتر از 100 میلی ثانیه
 • اصلاح پلاک و تشخیص نهایی با بیش از 98 درصد دقت در کمتر از 1 ثانیه
 • اتصال به ماژول کنترل تردد خودرو تسنیم با استفاده از وب سرویس
 • نمایش آنی خودرو های مجاز و غیر مجاز بر روی نقشه
 • ثبت تصوير خودرو در زمان ورود و يا خروج خودرو به همراه سوابق تردد
 • امکان صدور مجوز تردد یکبار مصرف با تعیین پرسنل مخاطب برای خودروهای فاقد مجوز (مانند تاکسی)
 • ارسال فرمان جهت باز شدن مسیر از روی نقشه توسط انتظامات همراه با نگه داری سوابق آن
 • سازگاری با انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه
 • پشتیبانی از پروتکل های RTSP H264 , H265
 • پشتیبانی از پروتکل HTTP جهت کار با حالت Snapshot دوربین و کاهش پهنای باند و بستر مورد نیاز