شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات تسنیم

  • شنبه الی چهارشنبه (9:00 - 16:30)

    پنجشنبه (9:00 - 12:30)

  • پست الکترونیکی

    info@tict.ir
  • شماره تماس

    41064000 - 21(98+)

پارکینگ هوشمند

UHF

UHF

کنترل تردد خودرو  - کارتخوان و تجهیزات UHF

X